Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มี.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

03 ก.พ. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันและกิจกรรม 5 ส.

03 ก.พ. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ภาพการทำกิจกรรม 5 ส

14 ม.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

03 พ.ย. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรการดูแลรักษาโคกระบือที่ป่วยด้วยโรคลัมปิสกิน ปีงบประมาณ 2564

13 ต.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

13 ต.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

04 ต.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2565

03 ส.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolotion) ตำบลโนนแดง

02 พ.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร การแปรรูปมันญี่ปุ่นและฟักทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th